Modlitwa Pańska – „…i nie wódź nas na pokuszenie…”