Małżeństwo

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1617 Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną – Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.

Kandydaci do Sakramentu Małżeństwa zgłaszają się trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w parafii faktycznego zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonego lub narzeczonej. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza parafią zamieszkania jednej ze stron konieczne jest pozwolenie ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej.
Kandydaci do małżeństwa mają obowiązek uczestniczyć w katechezach przedmałżeńskich i katechezie przedślubnej.
Na przygotowanie bezpośrednie do przyjęcia sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej składają się 3 katechezy przedślubne i 3 spotkania w Poradni Rodzinnej.

Katechezy przedślubne prowadzone są w formie dni skupienia dla narzeczonych w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Dzień skupienia rozpoczyna się Mszą św. o godz. 10.00 w Domu Katechetycznym.

Telefon kontaktowy P. Elżbieta Trybus 508 189 172 – PORADNIA RODZINNA

Poradnia Rodzinna przy Gorlickiej Bazylice czynna jest w każdy czwartek od godz. 17.00.

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa rozpoczynamy niedzielnym dniem skupienia.
Narzeczeni zgłaszający się na ww. przygotowanie powinni mieć już ukończoną katechizację przedmałżeńską.

Katechezy Przedmałżeńskie w Gorlicach

Bazylika pw. Narodzenia NMP
tel. 18 353 76 30
Adwent

Św. Jadwigi
tel. 18 353 88 50
Wielki Post

Św. Andrzeja Boboli
tel. 18 352 57 17
Wrzesień

MB Nieustającej Pomocy – Glinik
tel. 18 352 24 36
Czerwiec

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa:

  • metryka chrztu ze świeżą datą (nie starszą niż 6 miesięcy),
  • świadectwo Bierzmowania,
  • świadectwa katechizacji z ostatniej klasy Gimnazjum i szkoły średniej,
  • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej,
  • potwierdzenie katechez przedślubnych i spotkań w Poradni Rodzinnej.