Małżeństwo

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1617 Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną – Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.

Narzeczeni powinni zgłosić się do Poradni Rodzinnej co najmniej
4 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Na cykl spotkań w Poradni Rodzinnej składają się:

  • 3 katechezy (Ostatnia niedziela miesiąca. Katechezy rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00 w Bazylice lub w Domu Katechetycznym);

  • 3 spotkania indywidualne (czwartki w godz. od. 16.00 do 18.00)

    po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).

Kontakt:

Ela Trybus, tel. 508 189 172 – po godz. 15.00;

Zdzisława Bobola, tel. 662 063 338 – w godz. od 9.00 do 19.00.

Narzeczeni przed pierwszym spotkaniem w Poradni Rodzinnej zobowiązani są uiścić opłatę w kwocie 150 zł od osoby na Konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej z dopiskiem: „Narzeczeni”.

Nr konta: 42 2530 0008 2051 1075 4364 0001;

Adres: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, ul. Zamkowa 4, 35 – 032 Rzeszów

Tytuł: Narzeczeni.

Katechezy Przedmałżeńskie w Gorlicach

Bazylika pw. Narodzenia NMP
tel. 18 353 76 30
Adwent

Św. Jadwigi
tel. 18 353 88 50
Wielki Post

Św. Andrzeja Boboli
tel. 18 352 57 17
Wrzesień

MB Nieustającej Pomocy – Glinik
tel. 18 352 24 36
Czerwiec

 

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa:

metryka chrztu ze świeżą datą (nie starszą niż 6 miesięcy),

świadectwo Bierzmowania,

świadectwa katechizacji z ostatniej klasy Gimnazjum i szkoły średniej,

świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej,

potwierdzenie katechez przedślubnych i spotkań w Poradni Rodzinnej.