Bierzmowanie

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1294 Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało „miłą Bogu wonność Chrystusa”.

Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież gimnazjalna z klasy III. Przyjęcie Sakramentu poprzedzone jest rocznym przygotowaniem, prowadzonym w naszej parafii.

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:

 • osobista prośba kandydata o przygotowanie do Sakramentu,
 • dostarczenie metryki chrztu św. (dotyczy młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią),
 • regularny udział w spotkaniach formacyjnych i właściwe zachowanie,
 • uczestnictwo w Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
 • comiesięczna spowiedź,
 • pozytywna opinia katechety i księdza prowadzącego,
 • zdany egzamin końcowy.

Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:

 • w pierwszej kolejności świadkiem Bierzmowania powinien być ktoś z rodziców chrzestnych (wtedy jaśniej widać związek Chrztu z Bierzmowaniem),
 • jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, ich rolę pełnią najbliżsi członkowie rodziny: ciocia, wujek,
 • może nim być katolik bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z wiarą.

Bierzmowanie dorosłych w Diecezji Rzeszowskiej

Bierzmowanie odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 19.00 (od maja do września) lub o godz. 18.00 (od października do kwietnia) w Rzeszowskiej Farze.

 • Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo, że zostali przygotowani do przyjęcia tego Sakramentu oraz w kartkę do Bierzmowania, zgłaszają się w zakrystii w Rzeszowskiej Farze na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.
 • Kartę do Bierzmowania wydaje ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia Sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.