Chrzest

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1253 Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: „O co prosicie Kościół Boży?”, odpowiadają: „O wiarę!”

1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.

1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną. Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie.

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym Sakramentem, który gładzi grzech pierworodny, daje nam Życie Boże i włącza do rodziny dzieci Bożych i do Kościoła Katolickiego.

 1. Rodzice, decydując się na chrzest dziecka proszą o świętość dla niego. Zobowiązują się wobec Boga
 2. i Kościoła do wychowania dziecka, przez katechezę i przykład życia, na prawdziwego katolika.
 3. Chrzest należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością. Trzeba przedstawić Wyciąg Aktu Urodzenia dziecka z USC.
 4. Parafia, w której zgłaszamy chrzest dziecka jest parafią zamieszkania (nie zameldowania) rodziców dziecka. Jeżeli chrzest dziecka ma być w innej parafii, niż parafia zamieszkania rodziców, konieczne jest pozwolenie ks. proboszcza z parafii, na której terenie mieszkają rodzice dziecka.
 5. Przynajmniej jedno z imion nadawanych dziecku powinno być imieniem Świętego, który będzie jego Patronem.
 6. Chrzestnymi powinni być praktykujący katolicy, którzy:
  • ukończyli 16 lat
  • przyjęli Sakrament Bierzmowania,
  • nie mają przeszkód do przyjmowania sakramentów świętych (nie mogą więc pełnić tej roli osoby żyjące np. w małżeństwie niesakramentalnym).
 1. Chrzestni mieszkający poza parafią chrztu dziecka mają obowiązek przedstawić zgodę swojego ks. Proboszcza na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych.
 2. Z okazji Chrztu Św. dziecka, rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty i oczywiście Komunii św.
 3. Chrztu w naszej parafii udziela się uroczyście na Mszy Św. o godzinie 13.00:
  • w każdą ostatnią niedzielę miesiąca,
  • w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia,
  • w drugi dzień świąt Wielkanocnych.
 1. Przygotowanie do udziału w liturgii Chrztu Świętego dla rodziców i chrzestnych odbywa się w ostatnią sobotę miesiąca w Domu Katechetycznym o godz. 17.00.
 2. W dniu chrztu należy przynieść do kościoła:
  • Świecę chrzcielną, która będzie dla dziecka symbolem obecności Chrystusa w jego życiu, zwłaszcza w dniu Pierwszej Komunii Świętej i jako gromnica przy śmierci,
  • Białą szatę- symbol czystości duszy.
 1. Filmować i fotografować może wyłącznie osoba mająca upoważnienie od kapłana udzielającego Chrztu Świętego.
 2. Najlepszą pamiątką i prezentem z okazji Chrztu Świętego może być: Pismo Święte z dedykacją, medalik lub religijny obraz.
 3. Uroczystość domowa z okazji Chrztu Świętego powinna być przeżyta jako radosne spotkanie rodzinne w gronie osób, dla których Chrystus jest najważniejszą wartością.
 4. Nigdy nie powinna to być okazja do spożywania alkoholu.
 5. Pamiątką i rocznicą Chrztu Świętego powinien być po katolicku przeżyty dzień imienin dziecka, a najlepszym darem rodziców dla dziecka w tym dniu jest zamówiona w jego intencji Msza święta.