Młodzi na progu

„Dokąd wiedzie młodych droga?” My mówimy – że do Boga!

„Młodzi Na Progu” to formacja młodych ludzi przygotowującą do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Głównym założeniem programu jest budowanie wspólnoty, ewangelizowanie, doprowadzenie do godnego przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz do aktywnego włączenia się w grupy duszpasterskie działające w Kościele . „Młodzi Na Progu” to zespół złożony z księży i animatorów.

Jaki jest nasz cel? Pragniemy wyjść naprzeciw młodemu człowiekowi, pomagając mu doświadczyć żywego Boga. Budując relacje między sobą, pamiętamy o Tym, który znajduje się w centrum każdego spotkania – o Jezusie. Otwarcie się na przekaz Ewangelii jest bardzo ważne szczególnie teraz, kiedy to nastolatkowie są z każdej strony zarzucani wielką ilością fałszywych wiadomości, co zmienia postrzeganie otaczającego ich świata – i co za tym idzie – Kościoła.

Spotkania odbywają się w małych grupach, co sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji z księżmi, animatorami i uczestnikami. Treści są przekazywane w nurcie nowej ewangelizacji. Dbamy o miłą atmosferę, a każdy uczestnik ma prawo do wyrażania swojej opinii. Zależy nam na tym, by młodzi poznali wspólnotę Kościoła od środka – doświadczyli wzajemnej dobroci, poszanowania i miłości. Ważne jest dla nas też to, by po sakramencie bierzmowania zaangażowali się w różne grupy duszpasterskie działające w Kościele.