Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas

Duszpasterz grupy: Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel

Dyżury Caritas w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 16.00 – 17.30
e-mail: [email protected]
tel.: 601 646 632
konto: 38 1240 5110 1111 0010 6273 4292