DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty dany Kościołowi w Dniu Zielonych Świąt stale ubogaca nas swoimi darami i łaskami. Najważniejszym darem Ducha Świętego jest to, że On prowadzi, oświeca, ożywia i strzeże Kościoła Chrystusowego. Dzięki Jego działaniu, które dosięga duszy każdego z nas, człowiek w pokorze, zaczerpniętej od Chrystusa, może stać się doskonałym. Dzięki działaniu Ducha Świętego każdy z nas może osiągnąć świętość. Szczególnie jesteśmy wezwani do tego po otrzymaniu Sakramentu Bierzmowania, który umacnia nas w naszym powołaniu chrześcijańskim. Nie jesteśmy w tym osamotnieni. Pomagają nam bowiem Jego dary.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o 7 darach Ducha Świętego:

MĄDROŚCI
ROZUMU
RADY
MĘSTAW
UMIEJĘTNOŚCI
POBOŻNOŚCI
BOJAŹNI BOŻEJ

Dar mądrości dany jest, abyśmy w Bogu widzieli źródło całego świata i życia, abyśmy zgodnie z Jego prawem budowali nasze życie.

Dar rozumu ma nam pomóc w codziennym rozpoznawaniu tego, co dobre i tego, co złe.

Dar rady pozwala nam dostrzec, bez błędu i możliwych wahań, jakiego zachowania wymaga od nas miłość do Boga i ludzi. Podpowiada, co powinniśmy zrobić w konkretnej, często nieoczekiwanej sytuacji.

Dar męstwa dany jest do mężnego wyznawania wiary
i świadczenia o niej przed innymi oraz dla obrony Kościoła przed jego wrogami.

Umiejętność jest darem rozwijającym w nas dobre uzdolnienia oraz dobro okazywane innym w dobrych uczynkach (co do duszy i co do ciała).

Dar pobożności ma nas umocnić w duchu modlitwy i życia zgodnego z Prawem Bożym (żyć po Bożemu).

Bojaźń Boża umacnia nas w miłości do Wszechmocnego Boga, umacnia cześć i uwielbienie dla naszego Stworzyciela i Pana.