Szkoła Nowej Ewangelizacji


Szkoła Nowej Ewangelizacji

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest wspólnotą osób, które swoje życie oparły na podjęciu osobistej decyzji wiary i oddania się Bogu. Przez swą działalność dąży do uformowania katolików w ten sposób, by każdy był świadomy i gotowy do podjęcia, według swych możliwości, dzieła do którego powołał go Bóg. Zarówno w nauczaniu, jak i w metodzie pracy Szkoła zgodna jest z nauką Kościoła Katolickiego i realizuje wezwanie do nowej ewangelizacji.

 

Duchowość Szkoły Nowej Ewangelizacji stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego czynnikiem głównym jest otwarcie na Ducha Świętego, aby pod Jego działaniem każdy uczestnik doświadczył nowego spotkania z Chrystusem, jako osobistym Zbawicielem i Panem. Idąc za słowami Jana Pawła II wypowiedzianymi w Częstochowie w 1997 r.: „Duszą Nowej Ewangelizacji jest głębokie życie wewnętrzne, ponieważ tylko ten, kto trwa w Chrystusie przynosi owoc obfity”.

Szkoła Nowej Ewangelizacji za swoją „duszę” uznaje głębokie życie wewnętrzne, dlatego też styl życia duchowego wyznaczają:

 • codzienna modlitwa Słowem Bożym

 • aktywne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła

 • spotkania modlitewne, konferencje i praca w grupkach zgodnie z formacją

 • ewangelizacja i rozwój członków Wspólnoty poprzez kursy SNE

 • formowanie animatorów, wystawienników modlitwy

 • wspólne świętowanie – Agape

 • współpraca z działaniami Kościoła diecezjalnego

Kilka lat temu Bp Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba powołał Szkołę Nowej Ewangelizacji (SNE) w Rzeszowie.

Diecezjalna strona SNE:

www.sne.rzeszow.pl

Ogólnopolska strona SNE:

www.nowaewangelizacja.eu

 

Historia  SNE w Gorlicach

Gorlicka Szkoła Nowej Ewangelizacji przy Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP powstała we wrześniu 2021 roku. Po otrzymaniu zgody i błogosławieństwa ks. Proboszcza wspólnota podjęła systematyczną pracę formacyjną, wg opracowań przygotowanych dla wspólnot SNE przez ks. Artura Sepioło.

Formy pracy SNE w Gorlicach:

 • Głoszenie kerygmatu – Dobrej Nowiny

 • Inicjowanie działań i realizacja projektów ewangelizacyjnych poprzez organizowanie kursów/warsztatów

 • Formacja świeckich ewangelizatorów

 • Szkolenie animatorów i wystawienników modlitwy

 • Organizowanie pielgrzymek do Sanktuariów w Polsce

 

Opiekun wspólnoty SNE w Gorlicach: ks. Damian Jacek

 

MIEJSCE, W KTÓRYM CZEKAMY NA CIEBIE:

Bazylika Mniejsza w Gorlicach

w każdy czwartek rozpoczynamy Mszą św. o godz. 1800

następnie spotykamy się w Domu Katechetycznym o godz. 1900 na:

 • modlitwie uwielbienia

 • konferencji

 • spotkaniu w grupkach dzielenia

 

Spotkania są otwarte dla wszystkich.

ZAPRASZAMY!