Modlitwa Pańska – „…i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…”