SPOTKANIE OPŁATKOWE KOLONISTÓW Z WŁADYSłAWOWA 2023