Jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich Księdza Proboszcza  Stanisława Ruszla