Polska silna Rodziną!!! Marsz w obronie życia 2018.