Kulig scholi parafialnej i Dziewczęcej Służby Maryjnej 2019