Wyjazd Oazy Dzieci Bożych na Warsztaty wypiekania chleba do Jastrzębiej-Łazy w gminie Ciężkowice.