Wyjazd dzieci do Gładyszowa – ks. Wojciech Mazurek – 18.06.2022