WANDA PÓŁTAWSKA – NAJWIĘKSZA PROROKINI XX WIEKU” – AUTOR MARTA PRZEWOR