Pielgrzymka Szkoły Nowej Ewangelizacji przy bazylice gorlickiej na Jasną Górę, Grabówkę i Łagiewnik – 18.06.2022