PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO MEDJUGORJE w 40. ROCZNICĘ OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU