Msza dla dzieci i wypuszczenie gołębi – 12.06.2022