Modlitwa Pańska – „…bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi…”