Liturgia Wigilii Paschalnej godzina 19.00 – TRANSMISJA RTVG Gorlice