Kuszenie na pustyni – 4 pokusy, czyli Jezus uczący nas, co to znaczy „mieć” i „być” (Mt 4,1-11)