Kazanie pasyjne w trakcie gorzkich żali – 06.03.2022.