Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pannie