Dziękując za 100 lat Niepodległości Ojczyzny – 2018 r..