Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne