Dzień skupienia SRK: „TRZY KRYZYSY – MAŁŻEŃSTWA – RODZINY – OJCOSTWA”