Aktualności

6 marca 2021

Seminarium Odnowy Wiary – pierwsze spotkanie

W czwartek 4 marca 2021 rozpoczęliśmy w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary– 9 tygodniowe rekolekcje mające odnowić i pogłębić naszą wiarę i relację z Bogiem. Seminarium […]
5 marca 2021

Modlitwa Pańska – „…przyjdź Królestwo Twoje…”

Kolejne słowa to druga prośba, jaką cały Kościół, ale także każdy pojedynczy człowiek zanosi do Boga Ojca. Prosimy, aby Królestwo Boże, które pojawiło się na świecie […]
3 marca 2021

Modlitwa Pańska – „…święć się imię Twoje…”

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie” – po wezwaniu naszego Ojca, aby modlić się, rozmawiać z Nim i mówić Mu o swoim życiu, przychodzi pora na […]
1 marca 2021

Z NIEPOKALANĄ 3/299

27 lutego 2021

„W Jego ranach nasze uzdrowienie…”

Wpatrzeni w Chrystusowy krzyż podczas nabożeństwa o uzdrowienie i uwolnienie 26 lutego 2021 oddawaliśmy nasze troski, problemy, choroby, smutki Temu, który oddał swoje życie z miłości […]
26 lutego 2021

„Dzięki Ci, Boże mój za ten krzyż…”

Dzisiaj nasz oddział poprowadził Drogę Krzyżową. Rozważaliśmy Mękę Pana Jezusa w kolejnych stacjach, czytając teksty dotyczące naszego stosunku i miłości do swoich bliskich, powiązanych z Drogą […]
25 lutego 2021

Modlitwa Pańska – „…któryś jest w niebie…”

Na lekcji religii w szkole specjalnej, ksiądz zadaje dzieciom pytanie: Dzieci, powiedzcie mi, co to jest niebo?Odpowiedzi udziela Basia: Niebo to tam, gdzie kocham i będę kochana i to […]
24 lutego 2021

Katechezy rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży

Dla klas 1-4 SPOGLĄDAJ:  dla klas 5-8 SPOGLĄDAJ:  dla Szkół ŚrednichOGLĄDAJ:
24 lutego 2021

Najdoskonalsza z modlitw (św. Augustyn)

Święty Augustyn, jeden z wybitniejszych teologów starożytnego chrześcijaństwa, w swoich listach zapisał takie słowa: Zbadajcie wszystkie modlitwy, jakie znajdują się w Piśmie świętym, a nie wierzę, byście […]