37 Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę – 14.05.2022